Medieret og entertainmentret

Peter Schønning er medredaktør af den ledende bog herhjemme om disse emner, ”Personlighedsret” fra 2007.

Han behandler sager om ærekrænkelser, krænkelser af privatlivets fred, overtrædelser af persondataloven, misbrug af billeder i reklamer og andre sager om personlighedsret.

Peter Schønning yder også rådgivning vedrørende medieansvar og radio- og tv-lovgivningen.