Advokat Peter Schønning

Advokat Peter Schønning er et advokatfirma, der er specialiseret i ophavsret (copyright) og retsområder, der ligger tæt op ad ophavsretten, herunder designret og sportsret. Derfor kalder han sig ophavsretsadvokat.

Peter Schønning er landets førende ekspert i ophavsret. Han er også anerkendt internationalt. Han er bl.a. forfatter til ”Ophavsretsloven med kommentarer”, der foreligger i en 7. udgave fra 2021.

Advokatvirksomheden er primært baseret på rådgivning af kunstnere, organisationer og virksomheder, der som rettighedshavere har brug for juridisk eller strategisk rådgivning på det ophavsretlige område, ligesom advokat Peter Schønning udarbejder kontrakter og fører retssager.

Rådgivningen omfatter ikke alene juridiske, men også politiske forhold inden for ophavsretten.

Specialeområder:

 • Ophavsret
 • IP-ret/immaterialret
 • Medieret og entertainmentret
 • Markedsret og produktefterligninger
 • Designret og varemærkeret
 • It-ret
 • Konkurrenceret og EU-ret
 • Sportsret/idrætsjura

 

      

Kort om Peter Schønning:

 • Født den 1. januar 1964
 • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 1989
 • Advokatbeskikkelse og møderet for landsret 2001, møderet for Højesteret 2014
 • Tidligere kontorchef i Kulturministeriet og underdirektør i KODA
 • Omfattende undervisningserfaring inden for ophavsretten
 • Har skrevet talrige bøger og artikler om ophavsret
 • Behersker engelsk og i mindre grad tysk, spansk og fransk.

            

           Læs mere om Peter Schønning.