Ophavsret

Ophavsret er Peter Schønnings primære specialeområde, hvor han betragtes som landets førende ekspert.

Han repræsenterer kunstnere og andre rettighedshavere, virksomheder og organisationer inden for underholdningsindustrien, medierne, møbel- og designindustrien m.v.

Han rådgiver også udenlandske virksomheder og organisationer. Han har skrevet standardværket ”Ophavsretsloven med kommentarer”, der kom i 7. udgave i 2021. 

Han yder rådgivning om alle typer af sager om ophavsret. Hans brede erfaringsbaggrund giver grundlag for Peter Schønnings særlige virke som ophavsretsadvokat i form af behandling af tvister og andre juridiske spørgsmål, udarbejdelse af kontrakter eller retspolitisk og ophavsretsstrategisk rådgivning.

Han er også ekspert i internationale ophavsretsforhold, bl.a. EU-direktiver, EU-retspraksis og lovvalg; han er medforfatter til bogen ”International ophavsret” sammen med Jørgen Blomqvist.

I 2019 udkom 2. udgave af hans bog "EU-direktiverne om ophavsret".

Peter Schønning rådgiver 360 grader rundt om ophavsretten.

Læs mere om Peter Schønnings ophavsretssager.