Om Peter Schønning

Peter Schønning er landets førende ekspert i ophavsret (copyright). Gennem mere end 20 års arbejde inden for de forskellige forgreninger af ophavsretten har han opnået en alsidig og indgående erfaring med behandling af ophavsretlige spørgsmål og tilgrænsende områder:

 • Ansættelse i to omgange i Kulturministeriets ophavsretskontor, først som fuldmægtig i 1989-1992 og senest i 2002-2008 som kontorchef med ansvar for bl.a. lovgivning og internationale forhandlinger (bl.a. i EU og WIPO); de sidste tre år omfattede ansvarsområdet også idræt. Peter Schønning var som kontorchef bl.a. ansvarlig for gennemførelse af infosoc-direktivet i dansk ret, ligesom han stod bag oprettelsen af Infokiosken.
 • Peter Schønning var i 1990’erne ansat i syv år som juridisk konsulent og underdirektør i KODA.
 • Han var ekstern lektor i kursusfaget Immaterialret på Københavns Universitet gennem en årrække.
 • Han underviser i ophavsret på bl.a. Danske Advokaters kurser. Desuden bliver han tit benyttet som foredragsholder, bl.a. på UBVA’s symposier.
 • Peter Schønning har arbejdet som ophavsretsadvokat i forskelligt regi: som advokatfuldmægtig og senere ansat advokat hos Nyborg & Rørdam (hvor han fik advokatbeskikkelse og møderet for landsret i 2001) og senere juniorpartner hos Johan Schlüter advokatfirma (hvor han var leder af AntiPiratGruppen, i dag RettighedsAlliancen). Frem til sommeren 2012 var han advokat i kontorfælleskab med Nyborg & Rørdam.
 • I dag er Peter Schønning selvstændig advokat med eget advokatfirma og med møderet for Højesteret.

Peter Schønnings forfattervirksomhed omfatter en lang række bøger og artikler om navnlig ophavsret.

Denne baggrund giver grundlag for Peter Schønnings særlige virke som ophavsretsadvokat i form af hans ophavsretlige assistance til organisationer, virksomheder m.v., hvad enten det gælder behandling af tvister og andre juridiske spørgsmål, udarbejdelse af kontrakter eller retspolitisk og ophavsretsstrategisk rådgivning.

Peter Schønnings klienter omfatter navnlig kunstner- og rettighedshaverorganisationer (herunder fagforeninger og faglige organisationer) og virksomheder inden for underholdningsindustrien, medierne, møbel- og designindustrien m.v. Han rådgiver også udenlandske virksomheder og organisationer, ligesom han er advokat for privatpersoner i sag om freds- og ærekrænkelse m.v.

Han har ført en lang række retssager i byretterne, landsretterne samt Sø- og Handelsretten. I erfaringsgrundlaget indgår også bevissikringssager, fogedforbudssager, voldgiftssager samt sager for EU-Domstolen og Ophavsretslicensnævnet.

Peter Schønnings sager handler eksempelvis om:
 • Fortolkning af ophavsretsloven vedrørende offentlig fremførelse og citat m.v.,
 • Designkrænkelse og produktefterligninger,
 • Forlagskontrakter, pladekontrakter og it-kontrakter,
 • Piratkopiering af musik, film og computerspil,
 • Kopiering og plagiat af bøger og andre tekster,
 • Krænkelse af rettigheder til fotografier og andre billeder,
 • Størrelsen af et rimeligt vederlag til kunstnere,
 • Fildeling på internettet,
 • Kopiering af møbler m.v.,
 • Parallelimport af film,
 • Varemærkekrænkelse,
 • Fortolkning af ophavsretlige kontrakter, bl.a. om opførelse af musicals og udgivelse af musik,
 • Kopiering af databaser,
 • Ulovlig tv-distribution,
 • Lovvalg og værneting samt
 • Ret til domænenavne.
 

Fotograf: Birger Storm

    Ophavsretsadvokat Peter Schønning

 

Han har siden 1993 været medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Ophavsret og siden 2010 Advisory Board i CIIR, Center for informations- og innovationsret, Københavns Universitets Juridiske Fakultet. Han var desuden i 1992 medstifter af Foreningen for Entertainment- og Medieret.

I 2013 modtog han Foreningen for Entertainment- og Medierets Koktvedgaard-pris.

I 2019 modtog Peter Schønning UBVA-prisen.

Peter Schønnings virke omfatter også sportsret. Han har behandlet sager om sportsretlige konflikter og er advokat for idrætsorganisationer. Han har skrevet om sportsretlige emner, bl.a. i Idrætsjuristen.

Peter Schønning var indtil 2016 formand for Appeludvalget i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF). Han var gennem fire år frem til 2012 formand for Medical and Anti-Doping Committee i International Federation of American Football (IFAF).

I 2013 blev han valgt til medlem af Matchfixingnævnet under Danmarks Idræts-Forbund.