IP-ret / immaterialret

IP-ret (intellectual property rights) er det samme som immaterialret, som omfatter ophavsret, varemærkeret, designret, patentret m.v.

Peter Schønning yder rådgivning inden for de fleste af disse retsområder. Han underviste i en årrække på kursusfaget Immaterialret på Københavns Universitet og underviser stadig på kurset Aktuel immaterialret, der udbydes af DJØF og Danske Advokater.

Peter Schønning er redaktør af og bidragyder til håndbogen og lærebogen ”Grundlæggende immaterialret”, der kom i 2. udgave i 2009.