Konkurrenceret og EU-ret

Peter Schønnings rådgivning inden for konkurrenceret drejer sig primært om sager, der har relation til ophavsrettigheder, herunder de kollektive ophavsretsorganisationer. 

Han har særlig erfaring inden for de EU-retlige aspekter af ophavsretten, særligt direktiver og reformer på området. I 2015 udgav han bogen "EU-direktiverne om ophavsret", der systematisk gennemgår de ophavsretlige EU-direktiver.