Behandling af sager

Peter Schønnings advokatfirma er et énmandsfirma. Det betyder, at klienter kan regne med, at alle sager behandles af Peter Schønning personligt.

Peter Schønning løser sine opgaver hurtigt og effektivt. Det kan bl.a. ske, fordi han udelukkende arbejder inden for områder, han er ekspert i; han har grundigt kendskab til den jura, han rådgiver om.

Samtidig sætter Peter Schønning kvaliteten i top. Hans faglige stolthed sikrer, at såvel jura som sprog skal være korrekt.

Hvad angår afregning er udgangspunktet, at der afregnes efter medgået tid. Det er dog i visse sager muligt at lave særlige salæraftaler, ligesom der efter omstændighederne kan gives en forhåndsvurdering om forventet tidsforbrug. Normalt sker der kvartalsvis afregning. I forhold til nye klienter kan det komme på tale, at klienten indbetaler et depositum.

Peter Schønning, der er medlem af såvel Advokatsamfundet som Danske Advokater, har en advokatansvarsforsikring i Codan Forsikring med en dækning på op til 2,5 mio. kr. 

Med henvisning til forbrugerklagelovens § 4 kan det oplyses, at forbrugere kan indbringe tvister for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Bankforbindelse:
Danske Bank, registreringsnummer: 4183, kontonummer: 0010753449
IBAN: DK57 3000 0010 7534 49
SWIFT-BIC: DABADKKKK

Klientkonto: registreringsnummer: 4183, kontonummer: 3345692037

Klienter anses for at have accepteret, at en del af kommunikationen kan foregå pr. e-mail, uanset at disse mails ikke er krypterede.

Ophavsretten til de dokumenter, Peter Schønning udarbejder for sine klienter, tilhører advokatfirmaet, bortset fra til klientens sædvanlige brug; andet kan aftales specifikt.

Advokatfirmaet har CVR-nr. 33 02 82 96.